REGULAMENT

1. GENERALITĂȚI

1.1. Trascau Trail Run www.trascautrailrun.ro este o competiţie sportivă de alergare montană organizată de Asociația Green & Wild.

1.2. Competiţia are 3 probe de concurs: proba de semimaraton, cu o lungime totală a traseului de aprox. 23.5 km, proba de cros, cu o lungime de aprox. 8.4 km și proba family ce se desfăşoara pe o distanţă de aprox. 2.5 km.

1.3. Toate traseele se desfăşoară pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice marcate, poteci de munte nemarcate şi vor fi semnalizate corespunzător de către organizatori. Startul şi sosirea vor fi amplasate în Rimetea, judeţul Alba.

2. PARTICIPARE

2.1. La proba de semimaraton pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani şi se consideră apte de efort susţinut din punct de vedere medical. Minorii (cei între 16-18 ani) vor putea participa numai cu acordul scris al ocrotitorului legal (cel puţin unul din părinţi sau tutorele), prin care îşi dă acordul, în mod expres, pentru participarea lui la concurs, precizând ca a luat la cunoştinţă regulamentul şi cunoaşte şi îşi asumă, alături de concurent, riscurile şi implicaţiile participării. Acordul se dă fie prin predarea către organizatori a declaraţiei pe proprie răspundere în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către ocrotitorul legal prezent personal la înscriere alături de concurent.

2.2. La proba de cros pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani şi se consideră apte de efort susţinut din punct de vedere medical. Minorii (cei între 5-15 ani) vor putea participa doar însoțiți de parinte sau reprezentatul legal, respectând regulamentul probei Family (pct. 2.3.). Minorii (cei între 15-18 ani) vor putea participa numai cu acordul scris al ocrotitorului legal (cel puţin unul din părinţi sau tutorele), prin care îşi dă acordul, în mod expres, pentru participarea lui la concurs, precizând ca a luat la cunoştinţă regulamentul şi cunoaşte şi îşi asumă, alături de concurent, riscurile şi implicaţiile participării. Acordul se dă fie prin predarea către organizatori a declaraţiei pe proprie răspundere în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către ocrotitorul legal prezent personal la înscriere alături de concurent.

2.3. La categoria „family”, minorii sub 14 ani trebuie înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notariala sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

2.4. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la preluarea numărului de concurs, pe lângă tabelul de participare şi preluarea kit-ului de concurs, şi o declaraţie pe proprie răspundere, prin care declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la Trascău Trail Run în calitatea ei de competiţie sportivă montană de anduranţă în teren numai parţial amenajat şi securizat, prezentând probleme şi riscuri specific montane, ce nu pot fi decât parţial controlate şi compensate de măsurile luate de organizatori şi prin urmare necesită în continuare atenţie şi conduită preventivă din partea concurenţilor, care nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanţă sportivă, atât ca şi comportament, cât şi ca echipament şi alte aspecte. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la faţa locului nu va permite participarea la concurs.

2.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le considera apte. Lista acestor situaţii este prezentată mai jos, nefiind exhaustivă: în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

3. CRONOMETRARE. CATEGORII & PROBE DE CONCURS

3.1. Cronometrarea se va face la secundă, de către arbitrii de la sosire. Va fi declarat câştigător cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului de la proba la care participă.

3.2. Vor fi premiați primii 5 concurenți clasați de la categoria OPEN feminin si masculin, la proba de Semimaraton 23.5km. Valoarea premiilor este afișată la secțiunea INFO CURSE.

3.3. Vor fi premiați primii 3 concurenți clasați de la categoria OPEN feminin si masculin, la proba de Cros 8.4km. Valoarea premiilor este afișată la secțiunea INFO CURSE.

3.4. Vor fi premiați primii 3 concurenți clasați, fete și băieți, la următoarele categorii de vârstă de la proba Family:

  • fete: 0-3 ani, 4-6 ani, 7-9 ani, 10ani +
  • băieți: 0-3 ani, 4-6 ani, 7-9 ani, 10ani +

3.5. Pentru a intra în posesia premiului, prezența concurentului la fața locului la festivitatea de premiere este obligatorie.

3.6. Doar persoanele prezente la fața locului pot participa la tombola de la finalul concursului. De asemenea, este obligatoriu păstrarea numărului de concurs pentru a putea intra în posesia premiului.

4. ECHIPAMENT

4.1. Concurentul are obligația de a purta numărul de concurs într-un mod vizibil, pe faţa tricoului, pe toată durata concursului.

4.2. Concurentul are obligația de a avea propriul recipient din care să bea apă/isotonic pe traseu deoarece NU vor exista PAHARE/RECIPIENTE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ la punctele de alimentare/hidratare.

4.3. Echipamentul recomandat de către organizatori cuprinde, dar nu se limitează la: pantofi de alergare, haină de ploaie, bidon de apă, pahar/bidon cu gura largă pentru apă/izotonic la punctele de hidratare, batoane sau geluri energizante, telefon mobil, beţe de trekking.

5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS ȘI VALIDAREA ÎNSCRIERII

5.1. Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe site-ul competiției, secțiunea Înscriere.

5.2. După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un email de confirmare a înscrierii. Înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plăţii taxei de înscriere!

5.3. Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare, comunicată din timp pe site-ul competiției. Plata taxei de participare trebuie făcută în termen de 3 zile de la înscrierea pe website-ul competiției, www.trascautrailrun.ro

5.4. Dacă locurile disponibile se epuizează iar concurentul nu și-a achitat taxa de participare, deși s-a înscris pe website-ul competiției www.trascautrailrun.ro, înscrierea respectivă se anulează.

6. ANULAREA PARTICIPĂRII / SCHIMBAREA PROBEI DE CONCURS

6.1. Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online doreşteîşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa info@trascautraulrun.ro. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi incurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un email trimis la adresa info@trascautrailrun.ro până pe data de 7 septembrie 2019.

6.2. În cazul în care concurentul decide să schimbe proba pentru care s-a înscris el poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa info@trascautrailrun.ro până pe data de 7 septembrie 2019.

7. TAXE DE PARTICIPARE EDIȚIA 2019

7.1. Taxele de participare sunt prezentate în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Semimaraton 23.5K Cros 8.4K Family 2.5K
Early-bird
1 Mai – 31 Mai
100 LEI 100 LEI 60 LEI
1 Iunie – 7 Septembrie 130 LEI 130 LEI 60 LEI
7 Septembrie – 27 Septembrie
* 27 Septembrie @ Rimetea (Vineri)
150 LEI 150 LEI 70 LEI

7.2. Persoanele cu handicap beneficiază de înscriere gratuită.

7.3. Persoanele care se înscriu (achita taxa de participare) după data de 7 septembrie 2019 (data limită pentru înscrieri) sau la fața locului NU beneficiază de kit de participare (tricoul evenimentului, produse sponsori din kit, medalie finisher).

7.4. Taxele de participare se pot achita:

ONLINE cu card bancar până pe 7 septembrie 2019, urmând instrucțiunile de plată care apar după completarea formularului de înscriere de pe website-ul competiției www.trascautrailrun.ro. Pentru a face plata mai târziu, se poate folosi link-ul din e-mailul de confirmare a înscrierii.

TRANSFER BANCAR până în data de 7 septembrie 2019 folosind datele de mai jos. Pentru plați efectuate folosind serviciile Poștei Române vă rugăm să trimiteți dovada plății la info [@] trascautrailrun.ro

Asociatia Green & Wild

CIF: 27100974

IBAN RON: RO69BTRL01301205W52857XX

Banca: Banca Transilvania – Cluj-Napoca

Detalii plată: ”Prenume, Nume / Trascau Trail Run”

8. KITUL DE CONCURS

8.1. Pentru a putea participa la oricare dintre probele de concurs, fiecare concurent va trebui să semneze o declaraţie pe proprie răspundere.

8.2. Predarea kit-urilor de concurs se va face în puncte care vor fi comunicate de organzatori și la fața locului, în ziua anterioară concursului. Aceste informații sunt publice în secțiunea INFO CURSE.

8.3. Pentru ridicarea kit-ului de concurs se va prezenta cartea de identitate a participantului, se va semna tabelul de participare (confirmând astfel şi datele personale şi categoria în care s-a facut înscrierea) şi declaraţia pe proprie răspundere, care conţine acordul cu privire la regulament, faptul că a fost înţeles şi acceptat, şi că se asumă răspunderea pentru riscurile şi alte implicaţii certe sau potenţiale ale participării la concurs.

9. START & PUNCTE DE CONTROL/ALIMENTARE

9.1. Startul la proba de Semimaraton 23.5 km se va da la ora 09:00.

9.2. Startul la proba de Cros 8.4 km se va da la ora 09:30.

9.3. Startul la proba Family 2.5 km se va da la ora 14:00.

9.4. Pe parcursul traseului vor fi amenajate puncte de control şi puncte de realimentare, unde se vor găsi băuturi energizante, apă, fructe, glucoză. Punctele de control şi punctele de realimentare vor fi marcate corespunzător şi vor fi vizibile. Acestea sunt marcate pe harta din sectiunea TRASEE.

10. SEDINȚA TEHNICĂ & TIMP LIMITĂ

10.1. Vor fi două ședinţe tehnice: vineri 27 septembrie 2019 la ora 20:00 şi sâmbătă 28 septembrie 2019 la ora 08:30.

10.2. Timpul intermediat de parcurgere a traseului de semimaraton este: 3,5 h – măsurat la Punctul 2 de control/hidratare/alimentare (PC-2). Timpul limită de parcurgere a traseului de semimaraton este 6 ore.

10.3. Timpul limită de parcurgere a traseului cros este de 4 ore.

10.4. Timpul limită de parcurgere a traseului family este de 1h 30 minute.

11. ECHIPAMENT

11.1. Echipamentul obligatoriu este format din pantofi de alergare cu profil montan, bidon de apa (0.5l), foiță de ploaie (în caz de vreme rea), folie de supraviețuire (în caz de vreme rea).

11.2. Echipamentul recomandat este format din bețe de trekking, 1 șapcă (pentru porțiunile de traseu expuse la soare), 1 gel/baton energizant.

12. DESCALIFICARE / RETRAGERE DIN CURSĂ

12.1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situaţii:

  • pierderea numărului de concurs;
  • ratarea unui punct de control;
  • abaterea de la traseul impus de catre organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături;
  • utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei;
  • părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi alimentare);
  • comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, public susţinător, localnici;
  • depăşirea timpului limită;
  • în cazuri excepţionale.

13. ABANDONUL

13.1. În cazul în care concurentul decide să abandoneze, el este obligat să îşi anunţe intenţia la cel mai apropiat punct de control şi să urmeze întocmai instrucţiunile primite de la organizator. Continuarea cursei se poate face doar pe propria răspundere – organizatorii nu mai garantează că pe traseu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcţionale, marcaje, etc. iar concurentul se consideră în afara concursului.

14. TRASEU. ALTE DECIZII CU PRIVIRE LA CONCURS

14.1. Pe parcursul concursului circulaţia rutieră pe drumurile publice nu va fi restricţionată, de aceea pe o scurtă porţiune de traseu se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

14.2. Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

14.3. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participarii la Trascău Trail Run şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) şi comunicată concurenţilor cel mai târziu la ședinţa tehnică din preziua concursului.

14.4. În caz de forţă majoră (orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiţia, taxa de participare nu va fi returnată.

15. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

15.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

15.2. Fiecare concurent trebuie să își aducă propriul recipient din care să bea apă/ isotonic. NU vor exista PAHARE/RECIPIENTE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ la punctele de alimentare/hidratare de pe traseu.

15.3. Fiecare concurent trebuie să își aducă propriul recipient din care să consume paste/ Gulyas și tacâmuri (furculiță/ lingură).

15.4. Încurajăm concurenții să își aducă tacâmuri/ recipiente reutilizabile și să ne sprijine în acțiunea de minimizare a consumului și utilizării materialelor plastice.

Vă mulțumim!