SZABÁLYZAT

0. HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK

0.1. SZERVEZŐ a Green & Wild Egyesület/Asociația Green & Wild non-profit jogi személyiség, a Civil Szervezetek Országos Nyilvántartásába a 10408/A/2010 szám alatt bejegyezve Cluj-Napoca, Str. Samuel Brassai nr. 11 ap. 1, Jud. Cluj székhellyel, CIF 27100974 adószámmal.

0.2. VERSENY a 2020. évi Trascău Trail Run hegyi futóverseny

0.3. RÉSZTVEVŐ minden bejegyzett személy, aki beiratkozott a versenyre és kifizette a részvételi díjat

0.4. TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ a kiskorú személy szülője, vagy gyámja

1. ÁLTALÁNOSSÁGOK

1.1 A Trascau Trail Run www.trascautrailrun.ro egy hegyi futóverseny sportesemény a Green & Wild Egyesület/Asociația Green & Wild szervezésében

1.2. A versenynek 2 futama van: a félmaraton, 23,5 km-es teljes útvonal-hosszal és a cross, kb. 8,4 km hosszal.

1.3. Minden útvonal közutakon, erdei utakon, jelzett turistaösvényeken, jelzetlen hegyi ösvényeken vezet végig és megfelelően ki lesz jelölve a szervezők által. A start és a beérkezési pont Torockón, Fehér megyében (Rimetea, județul Alba) lesz.

2. RÉSZVÉTEL

2.1. A félmaraton próbán olyan 16 évet betöltött személyek vehetnek részt, akik egészségügyileg képesnek érzik magukat hosszú lejáratú megerőltetésre.

2.2. A crosson olyan 14 évet betöltött személyek vehetnek részt, akik egészségügyileg képesnek érzik magukat hosszú lejáratú megerőltetésre.

2.3. A félmaratonon a 16-18 év közötti kiskorúak, valamint a crosson a 14-18 év közöttiek csak a törvényes képviselő (minimum egyik szülő, vagy gyám) írásbeli nyilatkozatával vehetnek részt, melyben a törvényes képviselő kifejezetten beleegyezését adja a kiskorúnak a versenyben való részvételére megjegyezve, hogy tudomásul vette a szabályzatot, a versenyzővel együtt ismeri és vállalja a részvétellel járó kockázatokat és következményeket. Ha a törvényes képviselő nem maga a szülő, hanem a gyám, akkor szükséges egy megfelelő igazolás, mely bizonyítja a gyám minőségét annak, aki aláírja a beleegyezést a kiskorúnak a versenyen való részvételére. A saját felelősségre történő írott ezirányú beleegyezést át kell nyújtani a szervezőknek, vagy pedig a gyám jelen kell legyen a beiratkozásnál és a versenyzővel együtt kézzel kell aláírja a nyilatkozatot. Ha a weboldalon való beiratkozásnál valaki nem a reális életkort tünteti fel, az iletőt kizárják a versenyből.

2.4. Minden résztvevő, a beiratkozás módjától függetlenül alá kell írja a versenyszám átvételét, a részvételi táblázatot és a versenykészlet átvételét, valamint egy személyes felelősségéről szóló nyilatkozatot, melyben azt nyilatkozza, hogy értesítve volt a szabályzatról, tudomásul vette, érti és vállalja a részvétel orvosi, jogi és más kockázatait a Trascău Trail Run-on, mint hegyi állóképességi versenyen, mely csak félig berendezett és bebiztosított terepen folyik, jellegzetes hegyi problémákat és kockázatokat foglal magában, melyek csak részlegesen ellenőrizhetők és ellensúlyozhatók a szervezők által – emiatt folyamatos odafigyelést és megelőző hozzáállást igényel a versenyzők részéről is, akiknek nemcsak a verseny és a sportteljesítmény szempontjaira, hanem a magaviseletükre, a felszerelésre és hasonló szempontokra is figyelniük kell. A beiratkozásnak a helyszínen való érvényesítésekor a személyi igazolvány fel nem mutatása a versenyen való részvétel megtiltásával jár.

2.5. A szervező fenntartja a jogát arra, hogy elutasítsa a startolást, vagy a verseny folytatását azoknak, akiket nem tart alkalmasnak. Ezen helyzetek listája az alábbiakban van részletezve, a teljesség igénye nélkül: alkohol-, drog-, vagy más pszichoaktív anyagok fogyasztásából eredő mámorosság, látható és jelentősen gyenge egészségi állapot, fizikai, vagy pszichikai kimerültség, egyáltalán nem megfelelő felszerelés.

2.6. Minden résztvevő felelős orvosi igazolás beszerzéséért a 69/2020-as Törvény 55. Cikkelyének 1. Bekezdése értelmében. A versenyen való részvétel a saját felelősség vállalásával történik. A szervező nem vizsgálja meg a résztvevők egészségügyi állapotát/az orvosi igazolását, nem méri fel a sportolói képességeiket és nem teszi a részvétel feltételévé egy előzetes képzés elvégzését.

2.7. A COVID-19-fertőzés kockázatának fennállása értelmében a versenyen való részvételt összességükben a következőktől teszik függővé:

 • A résztvevő és/vagy kísérő személyek/illetve lakótársai ne mutassák a versenyt megelőző 14 nap alatt a következő tüneteket: láz, légzési nehézségek (légzésfrekvencia felgyorsulása), köhögés, torokfájdalom, kimerültség, izomfájdalmak, fejfájás, hányinger, hasmenés. E részvételi feltétel teljesítését a szervező méri fel egy kérdőiv alapján, amelyet a résztvevő/törvényes képviselő saját felelősségére tölt ki és ír alá.
 • A résztvevőnek ne legyen 37,3°C-nál magasabb testhőmérséklete, melyet a start előtt mér meg digitális készülékkel a szervező által erre kijelölt személy.

3. IDŐ MÉRÉS. KATEGÓRIÁK ÉS VERSENYPRÓBÁK

3.1. Az idő mérés másodpercre számítják a beérkezésnél levő bírák, vagy automatizált idő mérés lesz RFID csippekkel. Az lesz nyertesnek nyilvánítva, aki a legrövidebb idő alatt ér be az Érkezési pontra, miután teljes egészében megtette azon próbának az útvonalát, amelyiken részt vesz.

3.2. Az első 5 helyet elért versenyző lesz díjazva az OPEN női és férfi kategóriából a 23,5 km-es Félmaratonon. Az OPEN kategória díjainak értéke fel van tüntetve a VERSENY INFÓ/INFO CURSE részlegen.

Az első 3 helyezést elért női és férfi versenyző lesz díjazva a Félmaratonon, a következő korcsoportokban:

 • női: 30 év alalatt, 30-44 év között, 45-60 év között, 60 év fölött
 • férfi: 30 év alalatt, 30-44 év között, 45-60 év között, 60 év fölött

3.3 Az első 5 helyet elért versenyző lesz díjazva az OPEN női és férfi kategóriából a 8,4 km-es Crosson. Az OPEN kategória díjainak értéke fel van tüntetve a VERSENY INFÓ/INFO CURSE részlegen.

Az első 3 helyezést elért női és férfi versenyző lesz díjazva a Crosson, a következő korcsoportokban:

 • női: 30 év alalatt, 30-44 év között, 45-60 év között, 60 év fölött
 • férfi: 30 év alalatt, 30-44 év között, 45-60 év között, 60 év fölött

Ahhoz, hogy a Félmaratonon, vagy a Crosson egy női vagy férfi korcsoport érvényes legyen, minimum 5 beiratkozott és elfogadott résztvevő kell legyen az illető kategóriában. Ellenkező esetben az a kategória, amelyben kevesebb, mint 5 versenyző van, össze lesz vonva az alatta levő korcsoporttal.

3.5. A díj átvételéhez kötelező a versenyző jelenléte a díjazási ünnepség helyszínén.

3.5. Csak a helyszínen jelen lévő személyek vehetnek részt a verseny végén tartott tombolán. Úgyszintén kötelező a versenyszám megőrzése a díj átvételéhez.

3.6. Az OPEN kategóriában díjazott versenyzőket a továbbiakban nem díjazzák a korosztályban.

3.7. Az OPEN kategóriában díjazott versenyzők a végén nem vehetnek részt a sorsoláson.

4. FELSZERELÉS

4.1. A kötelező felszerelés hegyi profilú futócipőből, ivóedényből (min. 0.5l), eső-fóliából (rossz idő esetén), túlélő fóliából (rossz idő esetén) áll.

4.2. A versenyző köteles a versenyszámot látható módon, a trikója elején viselni a verseny teljes időtartama alatt.

4.3. A versenyzőnek kötelessége saját ivóedénnyel rendelkeznie, melyből vizet/izotónik-ot ihat az útvonalon, ugyanis az élelmező/hidratáló pontokon NEM lesznek EGYSZER HASZNÁLATOS POHARAK/EDÉNYEK.

4,4 A szervezők által javasolt, de nem korlátozott felszerelés tartalma: futócipő, vízhatlan öltözet, sapka, napvédő, ivóedény, pohár/szélesszájú tömlő a hidratáló pontokon lévő víznek/izotóniknak, energizáló rudacska, vagy gél, mobiltelefon, trekking-botok.

5. A VERSENYBE VALÓ BEIRATKOZÁS ÉS A BEIRATKOZÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE

5.1. A beiratkozás a weboldalon a Beiratkozás/Înscriere részlegen található formanyomtatvány kitöltésével történik.

5.2. A formanyomtatvány kitöltése után a beiratkozó személy egy e-mailt fog kapni, amelyben megerősítk a beiratkozását. A beiratkozás a beiratkozási díj kifizetésének visszaigazolása után válik érvényessé.

5.3. Minden beiratkozó részvételi díjat kell fizessen, amely értéke idejében lesz közölve a verseny weboldalán. A részvételi díjat a vers400eny www.trascautrailrun.ro weboldalán való beiratkozástól számított 3 napon belül kell kifizetni.

5.4. A helyek a “Trascau Trail Run” 3. Kiadásán 400 résztvevőre vannak korlátozva, vagyis 250 résztvevőre a Félmaratonra és 150 résztvevőre a Crossra.

5.5 Ha a rendelkezésre álló helyek betelnek és a versenyző nem fizette ki a részvételi díját, a beiratkozását eltörlik akkor is, ha beiratkozott a verseny www.trascautrailrun.ro weboldalán.

6. A RÉSZVÉTEL TÖRLÉSE / A VERSENY FUTAM KICSERÉLÉSE

6.1. Ha az online beiratkozott személy indokolt okból törölni óhajtja a beiratkozását, megteheti ezt egy e-maiben, melyet az info@trascautraulrun.ro címre küldhet. A beiratkozás visszavonása esetén a részvételi díj NEM SZOLGÁLTATHATÓ VISSZA, viszont a helyet át lehet adni más versenyzőnek. Ösztönözzük azokat, akik nem tudnak részt venni a versenyen, hogy utalják át a díjat más versenyzőnek és értesítsék erről a szervezőt egy, a info@trascautraulrun.ro e-mail címre küldött üzenetben 2020 szeptember 7-ig.

6.2. Abban az esetben, ha a versenyző úgy dönt, hogy futamot vált, megteheti e-mailben, melyet az info@trascautraulrun.ro címre küldhet 2020 szeptember 7-ig.

7. RÉSZVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS A 2020-AS KÖLTSÉGEKHEZ

7.1. A részvételi hozzájárulás az alábbi táblázatban van feltüntetve:

7.2. A mozgáskorlátozott személyeknek a beiratkozás ingyenes.

7.3. 2020 szeptember 7 után már nem lehet beiratkozni. A helyszínen sem lehet beiratkozni.

7.4. A részvételi díjak kifizetése:

 • Online bankkártyával 2020 szeptember 5-ig, követve az utasításokat a verseny web-oldalán www.trascautrailrun.ro, melyek a beiratkozási űrlap kitöltése után jelennek meg. A későbbi kifizetésre fel lehet használni a beiratkozást visszaigazoló e-mailben található linket.

8. A VERSENYKÉSZLET

8.1. Bármelyik futamon való részvétel esetén minden versenyző alá kell írjon egy személyes felelősségvállalási nyilatkozatot.

8.2. A versenykészletek átadási pontját a szervezők közölni fogják a helyszínen is, a verseny előtti napon. Ezek az információk nyilvánosak a VERSENYINFO / INFO CURSE részlegen is.

8.3. A versenykészletek átvételénél a résztvevő fel kell mutassa a személyi igazolványát, alá kell írja a részvételi táblázatot (ezáltal visszaigazolva a személyi adatokat és egyben a kategóriát is, amelybe a beiratkozás történt), valamint a saját felelősségről szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza a szabályzatba való beleegyezést, azt, hogy megértette és elfogadta, valamint vállalja a felelősséget a kockázatokért és más konkrét és esetleges körülményért, amik a versenyen való részvétellel járnak.

9. A START ÉS AZ ELLENŐRZÉSI/ÉLELMEZÉSI PONTOK

9.1. A 23,5 km-es Félmaratonon a start 09,00 órakor lesz megadva.

9.2. A 8,4 km-es Crosson a start 09,30 órakor lesz megadva.

9,3. Az útvonal mentén fel lesznek állítva ellenőrző és élelmezéspótló pontok, ahol energizáló italokat, vizet, gyümölcsöket, glukózt lehet találni. Az ellenőrző és élelmezéspótló pontok megfelelően ki lesznek jelölve és láthatóak lesznek. Ezek be vannak jelölve a térképen a TRASEE/ÚTVONALAK részlegen.

10. TECHNIKAI GYŰLÉS ÉS HATÁRIDŐK

10.1. Két technikai gyűlés lesz: pénteken, 2020 szeptember 25-én 20,00 órától és szombaton, szeptember 26-án 08,30 órától.

10.2. Az félmaraton útvonalának megtételéhez az átlag idő: 3,5 óra – a 2-es ellenőrző/hidratáló/élelmező ponton (PC-2) mértek. A félmaraton útvonalának megtételéhez a végső határidő 6 óra.

10.3. A cross útvonalának megtételéhez a végső határidő 4 óra.

11. MAGATARTÁS

11.1. A résztvevőknek kötelességük a 2 méter szociális távolság betartása, hogy ezáltal csökkentsék a COVID-19-el való fertőzés rizikóját. A résztvevő, aki a verseny lejárta után 14 napon belül a COVID-19- el való fertőzés jellegzetes tüneteit mutatja, köteles azonnal értesíteni a szervezőt a tünetekről és a diagnózisról.

11.2. A résztvevők nem kompakt csoportokban fogják megtenni az útvonalat, hanem megfelelő és biztonságos teret fognak biztosítani azért, hogy lehessen előzni őket. A keskeny szakaszokon sorban fognak haladni úgy, hogy biztosítsák más résztvevőknek az előzés lehetőségét. A résztvevők az útvonal hegy felőli oldalán fognak közlekedni.

11.3. Szigorúan tilos a direct/indirect fizikai kontaktussal, vagy bárminemű megfélemlítéssel járó előzés. A gyorsabb rásztvevők szóban fogják értesíteni a jelenlétükről az előttük haladót az előzés előtt. Az előzés mindig a völgy felőli oldalon történik, szigorúan tilos egy résztvevő megelőzése a hegy felőli oldalon. A kompetitív résztvevők előtérbe kell helyezzék a többi résztvevők biztonságát és másodsorban a saját versengési érdekeiket.

11.4. A meredek szakaszokon a résztvevők adaptálni fogják a sebességüket és az ütemüket, hogy elkerüljék olyan anyagok kimozdítását, melyek megsebesíthetik a völgyben tartózkodó résztvevőket.

11.5. A résztvevőknek tilos minden fajta agresszivitás alkalmazása, legyen az fizikai, szóbeli, vagy nem szóbeli bárkivel, aki a verseny területén tartózkodik. A résztvevőknek tilos bármilyen olyan üzenet kimondása, terjesztése, viselése, alkalmazása, elhelyezése, amely gyűlöletre, vagy megkülönböztetésre bujt fel.

11.6. Javasoljuk, hogy ha egy résztvevő általa antiszociálisnak tartott viselkedést észlel, mely ellentmond a jelen szabályzatnak, a közrendnek, vagy a jó modornak, értesítse az eseményről a szervező bármelyik képviselőjét, megjelölve az elmarasztalandó viselkedés elkövetőjének a versenyszámát.

12. A VERSENYBŐL VALÓ KIZÁRÁS, VISSZAVONÁS

12.1. A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy kizárják, vagy visszavonják a versenyből bármelyik versenyzőt, ha az illető nem tartja be a jelen szabályzatot, illetve

 • a következő esetekben :
 • a versenyszám elvesztése
 • egy ellenőrző pont kihagyása
 • eltérés a szervezők által megadott útvonaltól, az útvonal be nem tartása rövidítések alkalmazásával
 • szállítóeszköz használata a futam alatt
 • felszerelés elhagyása, vagy szemetek, maradékok eldobása az útvonalon (a használt csomagolóanyagokat ott lehet hagyni az ellenőrző és élelmezési pontoknál)
  sportszerűtlen magatartás a többi versenyzővel szemben, vagy tiszteletlenség a hivatalosságokkal, szervezőkkel, támogató közönséggel, helybeliekkel szemben
 • a határidők túllépése esetén
 • rendkívüli esetekben.

13. LEMONDÁS

13.1. Abban az esetben, ha a versenyző úgy dönt, hogy feladja a további versenyzést, köteles a szándékáról értesíteni a legközelebbi ellenőrző pontot és követni a szervező által adott utasításokat. A futam folytatása csak saját felelősségre történhet – a szervezők nem garantálják a továbbiakban, hogy az útvonalon lesznek még további önkéntesek, működő élelmezési pontok, jelzések, stb. és a versenyzőt versenyen kívülinek nyilvánítják.

14. ÚTVONAL. MÁS HATÁROZATOK A VERSENNYEL KAPCSOLATOSAN

14.1. A verseny folyamán a közutakon nem lesz korlátozva a forgalom, ezért az útvonal egy rovid szakaszán lehet találkozni járművekkel. Ez magával hozza a résztvevők azon kötelezettségét, hogy betartsák a törvény által előírt közlekedési szabályokat.

14.2. Létezni fog egy elsősegély-pont, ahol szükség esetén szakszerű orvosi szolgálat lesz biztosítva.

14.3. Vis maior (forță majoră) esetén (bármilyen olyan esemény, ami befolyásolhatja a verseny jó lefolyását, mint: nagy árvizek, természeti katasztrófák, vagy nagymértékű politikai események), ami a szervezőket a verseny lemondására kötelezi, a részvételi díj nem lesz visszaszolgáltatva.

15. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

15.1 A szervező fenntartja a jogot az útvonal megváltoztatására, kiigazítására az időjárási körülmények, vagy a terep állapota függvényében, illetve le is állíthatja a futamot rendkívüli esetekben. Az útvonal minden változtatása megfelelően ki lesz jelölve (mint egyébként az egész útvonal) és közölve lesz a versenyzőkkel legkésőbb a verseny előtti nap technikai gyűlésén.

15.2 A verseny útvonalának sajátosságához képest, valamint a verseny azon céljához képest, hogy provokálja a résztvevők agilitását és kitartását, a szervező nem garantálja a felületek stabilitását és tapadását, az útvonalról a mozgó tárgyak eltakarítását, a jelzések láthatóságát köd/eső/sötétség esetén, a legkönnyebb/legbiztonságosabb/legláthatóbb útvonal kiválasztását és hasonlókat. A szervező nem garantálja, hogy az útvonal tárgyaktól, állatoktól mentes és nem vállal jogi felelősséget egyetlen tárgyért, állatért, amelyikkel a résztvevők kölcsönhatásba léphetnek az útvonalon, vagy a verseny területén.

15.3 A szervező nem vállal felelősséget semmilyen vagyoni, vagy nem vagyoni kárért, amit a résztvevők és/vagy ezek jogos örökösei szenvedhetnek az útvonal megtevése, vagy a pályán kívüli közlekedés során, függetlenül attól, hogy a kárt ember, tárgy, vagy állat okozta.

15.4 A verseny területe a közterület része és nincs ellenőrizve, vagy korlátozva a szervező által. A szervező nem képes őrző-védő szolgálatot biztosítani a verseny időtartamára. A szervező nem felel semmilyen kártételért, ami a résztvevők tulajdonában, vagy azok jogi védelmében lévő javait érheti.

15.5 A szervező nem nyújt orvosi, hegyimentői, evakuálási, vagy szállítási szolgáltatásokat. A szervező biztosítja egy szakképzett elsősegély-csapat jelenlétét B típusú mentőautóval ellátva, valamint egy hegyimentő csapat jelenlétét. A szervező nem felel a mentő és/vagy elsősegély csapatok elérhetőségéért, felszereléséért, vagy szolgáltatásaiért.

15.5 A szervező nem garantálja a folyadékok elegendő mennyiségét a hidratáló pontokon, ezek fogyasztása változó és előreláthatatlan lévén. A szervező nem felel a résztvevők hidratálási eljárásaiért, vagyis nem felel a résztvevők dehidrációjáért, vagy túlhidrációjáért (hyponatremia).

15.7 Abban az esetben, ha egy közigazgatási, vagy jogi szerv elrendeli a szervező felelősségrevonását bármilyen vagyoni/nem vagyoni kárért, melyet egy résztvevő elszenvedett, a szervező felelőssége a részvételi díj ellenértékére korlátozódik.

16. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

16.1 A szervező a verseny résztvevőinek a következő személyes adatait dolgozza fel:

 • Vezeték- és keresztnév, a versenylista összeállítása, a versenyszámok hozzárendelése, a versenyeredmények összeállítása és közlése érdekében
 • Személyi szám, a versenyző azonosítása, a korának visszaigazolása, a versenyben való megfelelő korcsoportba való beosztása céljából
 • Lakcím és a személyi igazolvány adatai, a résztvevő azonosítása, a vele való kapcsolatfelvétel céljából azokkal a szempontokkal kapcsolatban, amiket a résztvevő a saját felelősségére nyilatkozik.
 • E-mail cím, a beiratkozás visszaigazolása, a versennyel kapcsolatos részletek közlése, valamint egyes nem kereskedelmi információk elküldése céljából a szervezők jövőbeni rendezvényeiről.
 • Fénykép/videófelvételek a verseny népszerűsítése céljából a sajtóban, vagy a közösségi hálózatokon.

16.2 A versenyre való beiratkozással a résztvevő beleegyezését adja a személyes adatainak feldolgozásához a fent jelzett célokra.

16.3 A szervező nem továbbítja a résztvevők adatait harmadik feleknek; a szervező továbbítja a fényképeket / videofelvételeket a partnereknek és a szponzoroknak, hogy felhasználják a partnerek és a szervező imázsának népszerűsítése érdekében.

16.4 A szervező, mint adatkezelő által begyűjtött személyes adatokat feldolgozhatja az adatkezelő S.C. RACEHUB S.R.L., székhely Cluj-Napoca, Str. Theodor Pallady nr 6, ap 3, Jud. Cluj, J12/5068/2017, CUI 38019370 által felhatalmazott személy, a szervezéssel kapcsolatos digitális szolgáltatások biztosításáért a résztvevők beiratkozásával, a hozzájárulások kifizetésével, a részvételi számok leosztásával, a verseny RFID chipekkel való kronometrálásával, a verseny eredményeinek közzétételével kapcsolatosan.

16.5 Az adatkezelő által feldolgozott személyes adatok meg lesznek őrizve az előző versenyek adatbázisában. A vezetékév, keresztnév, a versenyző nem- és korkategóriája közölve lesznek a szervező weboldalán, ezzel lehetőséget adva a résztvevőknek, hogy személyes rekordjaik nyilvántartása céljából hivatkozhassanak rájuk. Bármelyik résztvevőnek joga van arra, hogy az EU 679/2016-os számú Szabályzatának III. Fejezetben elismert jogait gyakorolhassa, mely a fizikai személyek személyes adatainak feldolgozásáról szól.

17. KÖRNYEZETVÉDELEM

17.1. Szigorúan tilos bármilyen hulladék eldobása az útvonal bármely pontján, a felállított gyűjtőhelyeken, vagy az ellenőrző pontokon kívül. Akik nem tartják be ezt a szabályt, azok ki lesznek zárva.

17.2. Minden versenyző magával kell hozza a saját ivóedényét, amiből vizet/izotonikot ihat. Az útvonalon lévő élelmezési/hidratáló pontoknál NEM lesznek EGYSZER HASZNÁLATOS POHARAK/EDÉNYEK.

Köszönjük!