REGULAMENT

0. TERMENI FOLOSIȚI

0.1. ORGANIZATOR este Asociația Green & Wild, persoană juridică fără scop lucrativ înregistrată în Registrul Național ONG sub nr. 10408/A/2010, având sediul în Cluj-Napoca, Str. Samuel Brassai nr. 11 ap. 1, Jud. Cluj, CIF 27100974.

0.2. COMPETIȚIE este concursul de alergare montană Trascău Trail Run, ediția 2021.

0.3. PARTICIPANT este orice persoană confirmată, care s-a înscris la competiție și a achitat contribuția de participare.

0.4. OCROTITOR LEGAL este părintele sau tutorele unui minor.

1. GENERALITĂȚI

1.1. Trascau Trail Run www.trascautrailrun.ro este o competiție sportivă de alergare montană organizată de Asociația Green & Wild.

1.2. Competiția are 3 probe de concurs: proba de semimaraton, cu o lungime totală a traseului de aprox. 23.5 km, proba de cros, cu o lungime de aprox. 8.4 km și proba Family cu o lungime de 2.5 km.

1.3. Toate traseele se desfășoară pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice marcate, poteci de munte nemarcate și vor fi semnalizate corespunzător de către organizatori. Startul și sosirea vor fi amplasate în Rimetea, județul Alba.

2. PARTICIPARE

2.1. La proba de semimaraton pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și se consideră apte de efort susținut din punct de vedere medical.

2.2. La proba de cros pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani și se consideră apte de efort susținut din punct de vedere medical.

2.3. La proba Family pot participa persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani și se consideră apte de efort susținut din punct de vedere medical.

2.4. Minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani pentru proba de semimaraton, respectiv cei cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani pentru proba de cros, respectiv cei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani pentru proba family, vor putea participa numai cu acordul scris al ocrotitorului legal (cel puțin unul din părinți sau tutorele), prin care ocrotitorul legal își dă acordul, în mod expres, pentru participarea minorului la concurs, precizând ca a luat la cunoștință regulamentul și cunoaște și își asumă, alături de concurent, riscurile și implicațiile participării. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară și o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează acordul pentru participarea minorului la concurs. Acordul se dă fie prin predarea către organizatori a declarației pe proprie răspundere în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către ocrotitorul legal prezent personal la înscriere alături de concurent. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

2.5. Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la preluarea numărului de concurs, pe lângă tabelul de participare și preluarea kit-ului de concurs, și o declarație pe proprie răspundere, prin care declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoștință, înțelege și își asumă riscurile medicale, juridice și de alta natură ale participării la Trascău Trail Run în calitatea ei de competiție sportivă montană de anduranță în teren numai parțial amenajat și securizat, prezentând probleme și riscuri specific montane, ce nu pot fi decât parțial controlate și compensate de măsurile luate de organizatori și prin urmare necesită în continuare atenție și conduită preventivă din partea concurenților, care nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de competiție și performanță sportivă, dar și asupra comportamentului, echipamentului și altor asemenea aspecte. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la fața locului nu va permite participarea la concurs.

2.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le considera apte. Lista acestor situații este prezentată mai jos, nefiind exhaustivă: în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanțe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

2.7 Fiecare participant este responsabil de obținerea avizului medical în baza art. 55 alin. 1 din Legea nr. 69/2020. Participarea la competiție se face pe propria răspundere. Organizatorul nu verifică starea medicală/avizul medical al participanților, nu evaluează aptitudinile sportive ale participanților și nu condiționează participarea de promovarea unei sesiuni de calificare. Organizatorul recomandă că participanții să dețină cel puțin experiența anterioară a unei competiții de alergare montană de dificultate similară.

2.8 În contextul riscului de infecție cu COVID-19, participarea la competiție este condiționată cumulativ de următoarele:

 • Participantul și/sau însoțitorii/persoanele cu care locuiește să nu prezinte și să nu fi prezentat în ultimele 14 zile anterioare desfășurării competiției unul din următoarele simptome: febră, dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse, durere în gât, stare de oboseală, dureri musculare, dureri de cap, greață, diaree. Îndeplinirea acestui criteriu de participare va fi evaluată de organizator în baza chestionarului completat/semnat de participant/ocrotitorul legal pe propria răspundere;
 • Participantul să nu înregistreze o temperatură mai mare de 37,3°C, măsurată înainte de startul competiției prin termometrizarea digitală de către persoana desemnată în acest sens de organizator.

3. CRONOMETRARE. CATEGORII & PROBE DE CONCURS

3.1. Cronometrarea se va face la secundă, de către arbitrii de la sosire sau prin cronometrare automatizată cu cipuri RFID. Va fi declarat câștigător cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului de la proba la care participă.

3.2. Vor fi premiați primii 5 concurenți clasați de la categoria OPEN feminin si masculin, la proba de Semimaraton 23.5km. Valoarea premiilor pentru categoria OPEN este afișată la secțiunea INFO CURSE.

Vor fi premiați primii 3 concurenți clasați, feminin și masculin, la următoarele categorii de vârstă de la proba Semimaraton:

 • feminin: sub 30 ani, 30-44 ani, 45-60 ani, peste 60 ani
 • masculin: sub 30 ani, 30-44 ani, 45-60 ani, peste 60 ani

3.3. Vor fi premiați primii 3 concurenți clasați de la categoria OPEN feminin si masculin, la proba de Cros 8.4km. Valoarea premiilor pentru categoria OPEN este afișată la secțiunea INFO CURSE.

Vor fi premiați primii 3 concurenți clasați, feminin și masculin, la următoarele categorii de vârstă de la proba Cros:

 • feminin: sub 30 ani, 30-44 ani, 45-60 ani, peste 60 ani
 • masculin: sub 30 ani, 30-44 ani, 45-60 ani, peste 60 ani

3.4. În cadrul Trascau Trail Run, cursa Family Fun Run susține și încurajează timpul petrecut în natură de către copii, în compania părinților. Ne dorim ca cei mici să îndrăgească concursurile montane, de dragul sportului și în compania altor copii de vârsta lor, astfel că învingători vor fi toți copiii care iau startul si ajung la linia de sosire.

Următoarele categorii de vârstă exista la proba Family:

 • feminin: 0-3 ani, 4-6 ani, 7-10 ani, 11-14 ani
 • masculin: 0-3 ani, 4-6 ani, 7-10 ani, 11-14 ani

3.5. O categorie de vârstă, Semimaraton sau Cros, masculin sau feminin, pentru a fi valabilă, are nevoie de minim 5 participanți înscriși și validați la categoria respectivă. În caz contrar, categoria cu mai putin de 5 participanți va fi comasată cu categoria de vârstă anterioară.

3.6. Pentru a intra în posesia premiului, prezența concurentului la fața locului, la festivitatea de premiere este obligatorie.

3.7. Doar persoanele prezente la fața locului pot participa la tombola de la finalul concursului. De asemenea, este obligatoriu păstrarea numărului de concurs pentru a putea intra în posesia premiului.

3.8. Concurenții premiați la categoria OPEN nu vor mai fi premiați și la categoria de vârstă.

3.9. Concurenții premiați la categoria OPEN nu vor putea participa la tombola de la final.

4. ECHIPAMENT

4.1. Echipamentul obligatoriu este format din pantofi de alergare cu profil montan, bidon de apa (min. 0.5l), foiță de ploaie (în caz de vreme rea), folie de supraviețuire (în caz de vreme rea).

4.2. Concurentul are obligația de a purta numărul de concurs într-un mod vizibil, pe fața tricoului, pe toată durata concursului.

4.3. Concurentul are obligația de a avea propriul recipient din care să bea apă/isotonic pe traseu deoarece NU vor exista PAHARE/RECIPIENTE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ la punctele de alimentare/hidratare.

4.4. Echipamentul recomandat de către organizatori cuprinde, dar nu se limitează la: pantofi de alergare, haină de ploaie, șapcă, protecție solară, bidon de apă, pahar/bidon cu gura largă pentru apă/izotonic la punctele de hidratare, batoane sau geluri energizante, telefon mobil, bețe de trekking.

5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS ȘI VALIDAREA ÎNSCRIERII

5.1. Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe site-ul competiției, secțiunea Înscriere.

5.2. După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un email de confirmare a înscrierii. Înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plății taxei de înscriere!

5.3. Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare, comunicată din timp pe site-ul competiției. Plata taxei de participare trebuie făcută în termen de 3 zile de la înscrierea pe website-ul competiției, www.trascautrailrun.ro.

5.4. Ulttima zi pentru efectuarea platii pentru concurs va fi anuntata de catre organizatori iar dupa acea data nu se mai pot face alte plati si validatari pentru concurs indiferent de data cand a fost completat formularul de pe site-ul evenimentului.

5.5. Locurile pentru Editia a 3-a Trascau Trail Run sunt limitate la 450 participanti, astfel: 250 participanti pentru proba de Semimaraton, 150 participanti pentru proba Cros și 50 participanți pentru proba Family Run.

5.6. Dacă locurile disponibile se epuizează iar concurentul nu și-a achitat taxa de participare, deși s-a înscris pe website-ul competiției www.trascautrailrun.ro, înscrierea respectivă se anulează.

6. ANULAREA PARTICIPĂRII / SCHIMBAREA PROBEI DE CONCURS

6.1. Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online dorește să își anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa info@trascautraulrun.ro. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi încurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane și să anunțe organizatorul printr-un email trimis la adresa info@trascautrailrun.ro până pe data de 5 septembrie 2021.

6.2. În cazul în care concurentul decide să schimbe proba pentru care s-a înscris el poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa info@trascautrailrun.ro până pe data de 5 septembrie 2021.

7. CONTRIBUȚIE PARTICIPARE EDIȚIA 2021

7.1. Contribuția de participare este prezentată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

 • Semimaraton: 150 RON
 • 8K Cros: 150 RON
 • Family Run: 60 RON

7.2. Persoanele cu handicap beneficiază de înscriere gratuită.

7.3. După data de 5 septembrie 2021 NU se mai pot face înscrieri. La fata locului NU se mai pot face înscrieri.

7.4. Taxele de participare se pot achita:

 • ONLINE cu card bancar până pe 5 septembrie 2021, urmând instrucțiunile de plată care apar după completarea formularului de înscriere de pe website-ul competiției www.trascautrailrun.ro. Pentru a face plata mai târziu, se poate folosi link-ul din e-mailul de confirmare a înscrierii.

8. KITUL DE CONCURS

8.1. Pentru a putea participa la oricare dintre probele de concurs, fiecare concurent va trebui să semneze o declarație pe proprie răspundere.

8.2. Predarea kit-urilor de concurs se va face în puncte care vor fi comunicate de organizatori și la fața locului, în ziua anterioară concursului. Aceste informații sunt publice în secțiunea INFO CURSE.

8.3. Pentru ridicarea kit-ului de concurs se va prezenta cartea de identitate a participantului, se va semna tabelul de participare (confirmând astfel și datele personale și categoria în care s-a făcut înscrierea) și declarația pe proprie răspundere, care conține acordul cu privire la regulament, faptul că a fost înțeles și acceptat, și că se asumă răspunderea pentru riscurile și alte implicații certe sau potențiale ale participării la concurs.

9. START & PUNCTE DE CONTROL/ALIMENTARE

9.1. Startul la proba de Semimaraton 23.5 km se va da la ora 09:00.

9.2. Startul la proba de Cros 8.4 km se va da la ora 10:00.

9.3. Startul la proba de Family Run 2.5 km se va da la ora 14:00.

9.4. Pe parcursul traseului vor fi amenajate puncte de control și puncte de realimentare, unde se vor găsi băuturi energizante, apă, fructe, glucoză. Punctele de control și punctele de realimentare vor fi marcate corespunzător și vor fi vizibile. Acestea sunt marcate pe harta din secțiunea TRASEE.

10. SEDINȚA TEHNICĂ & TIMP LIMITĂ

10.1. Vor fi două ședințe tehnice: vineri 24 septembrie 2021 la ora 20:00 și sâmbătă 25 septembrie 2021 la ora 08:30.

10.2. Timpul intermediat de parcurgere a traseului de semimaraton este: 3,5 h – măsurat la Punctul 2 de control/hidratare/alimentare (PC-2). Timpul limită de parcurgere a traseului de semimaraton este 6 ore.

10.3. Timpul limită de parcurgere a traseului cros este de 4 ore.

10.4. Timpul limită de parcurgere a traseului Family Run este de 1 oră si 30 minute.

11. CONDUITĂ

11.1 Participanții au obligația să păstreze o distanță socială de cel puțin 2 metri pentru a diminua riscul infecției cu COVID-19. Participantul care prezintă simptome specifice infecției COVID-19 în termen de 14 zile după desfășurarea concursului are obligația să notifice imediat organizatorul în legătură cu simptomele și diagnosticul.

11.2 Participanții nu vor parcurge traseul competiției în grupuri compacte, ci vor asigura un spațiu suficient și sigur pentru a fi depășiți de alți participanți. Pe secțiunile înguste, participanții vor păstra o structură înșiruită, care să asigure posibilitatea depășirii de către alți participanți. Participanții vor circula pe latura traseului orientată înspre versant.

11.3 Este strict interzisă depășirea prin contact fizic direct/indirect sau intimidare de orice fel. Participanții mai rapizi își vor alerta verbal prezența înainte de a depăși participanții mai lenți. Depășirea va avea loc întotdeauna pe latura dinspre vale, fiind strict interzisă depășirea unui participant pe latura dinspre versant. Participanții competitivi vor pune în prim plan siguranța celorlalți participanți și în plan secund interesul competițional.

11.4 Pe secțiunile de traseu abrupte, participanții își vor adapta viteza și cadența pentru a evita dislocarea de materiale care ar putea accidenta participanții din vale.

11.5 Participanților le este strict interzisă orice formă de agresiune, fie ea fizică, verbală sau non-verbală, în raport cu orice altă persoană aflată în perimetrul competiției. Participanților le este strict interzisă proferarea, propagarea, purtarea, aplicarea sau amplasarea unor mesaje care exprimă/instigă la ură sau discriminare.

11.6 Se recomandă ca, în cazul în care un participant identifică un comportament pe care îl consideră anti-social, contrar prezentului regulament, ordinii publice sau bunelor moravuri, să sesizeze evenimentul oricărui reprezentant al organizatorului, cu indicarea numărului de concurs al autorului comportamentului reproșat.

12. DESCALIFICARE / RETRAGERE DIN CURSĂ

12.1. Organizatorii își rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situații:

 • pierderea numărului de concurs;
 • ratarea unui punct de control;
 • abaterea de la traseul impus de către organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături;
 • utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei;
 • părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie și resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control și alimentare);
 • comportament nesportiv față de alți concurenți sau lipsa de respect față de oficiali, organizatori, public susținător, localnici;
 • depășirea timpului limită;
 • în cazuri excepționale.

13. ABANDONUL

13.1. În cazul în care concurentul decide să abandoneze, el este obligat să își anunțe intenția la cel mai apropiat punct de control și să urmeze întocmai instrucțiunile primite de la organizator. Continuarea cursei se poate face doar pe propria răspundere – organizatorii nu mai garantează că pe traseu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcționale, marcaje, etc. iar concurentul se consideră în afara concursului.

14. TRASEU. ALTE DECIZII CU PRIVIRE LA CONCURS

14.1. Pe parcursul concursului circulația rutieră pe drumurile publice nu va fi restricționată, de aceea pe o scurtă porțiune de traseu se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanților obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

14.2. Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

14.3. În caz de forță majoră (orice evenimente care ar putea influența buna desfășurare a concursului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiția, taxa de participare nu va fi returnată.

15. LIMITAREA RĂSPUNDERII

15.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcție de condițiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepționale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) și comunicată concurenților cel mai târziu la ședința tehnică din preziua concursului.

15.2 Față de specificul traseului de concurs, respectiv față de scopul competiției de a provoca agilitatea și anduranța participanților, organizatorul nu garantează stabilitatea și aderența suprafețelor, curățarea traseului de corpuri mobile, vizibilitatea marcajelor în condiții de ceață/ ploaie/întuneric, alegerea celei mai facile/sigure/vizibile rute și alte asemenea. Organizatorul nu garantează că traseul este liber de obiecte sau animale și nu își asumă paza juridică pentru niciun obiect sau animal cu care ar putea interacționa participanții pe traseu sau în perimetrul de concurs.

15.3 Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu patrimonial sau nepatrimonial pe care participanții și/sau succesorii în drepturi ai acestora îl pot suferi în legătură cu parcurgerea traseului sau deplasarea în afara traseului, indiferent dacă prejudiciul este cauzat de o persoană, un lucru sau un animal.

15.4 Perimetrul de concurs face parte din domeniul public și nu este controlat sau restricționat de organizator. Organizatorul nu este în măsură să asigure un serviciu de protecție și pază pe perioada desfășurării concursului. Organizatorul nu răspunde pentru niciun prejudiciu ce ar putea fi adus bunurilor deținute de participanți sau aflate în paza juridică a acestora.

15.5 Organizatorul nu prestează servicii medicale, de salvare montană, evacuare sau transport. Organizatorul asigură prezența unei echipe de prim-ajutor calificat, dotată cu o ambulanță tip B și a unui echipaj salvamont. Organizatorul nu răspunde pentru disponibilitatea, dotările sau serviciile echipelor de salvare și/sau prim-ajutor.

15.6 Organizatorul nu garantează disponibilitatea de lichide la punctele de hidratare pentru toți participanții, consumul acestora fiind variabil și imprevizibil. Organizatorul nu răspunde de conduita de hidratare a participanților, respectiv nu răspunde pentru deshidratarea sau supra-hidratarea (hiponatremia) participanților.

15.7 În situația în care un organ administrativ sau jurisdicțional dispune antrenarea răspunderii organizatorului pentru orice prejudiciu patrimonial/nepatrimonal suferit de un participant, răspunderea organizatorului este limitată la echivalentul valoric al contribuției de participare achitate de participantul în cauză.

16. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1 Organizatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal ale participanților la concurs:

 • Nume și prenume, prelucrate în scopul constituirii listei de concurs, a atribuirii numerelor de concurs, a întocmirii și publicării clasamentelor;
 • Codul numeric personal, prelucrat în scopul identificării concurentului, a confirmării vârstei, a încadrării în categoria competițională de vârstă;
 • Adresă de domiciliu și datele documentului de identitate, prelucrate în scopul identificării/contactării participantului în legătură cu aspectele pe care participantul le declară pe propria răspundere;
 • Adresa de e-mail, prelucrată în vederea confirmării înscrierii la concurs, a transmiterii de detalii în legătură cu concursul, precum și a unor informații fără caracter comercial în legătură cu evenimente viitoare susținute de organizator;
 • Capturi foto/video, prelucrate în scopul promovării concursului în presă sau pe rețelele de socializare.

16.2 Prin înscrierea la concurs, participantul își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile indicate.

16.3 Organizatorul nu transmite datele participanților către entități terțe; organizatorul transmite capturile foto/ video către parteneri și sponsori, pentru a fi folosite în scopul promovării imaginii partenerilor și a organizatorului.

16.4 Datele cu caracter personal colectate de organizator în calitate de operator pot fi prelucrate de persoana împuternicită de operator S.C. RACEHUB S.R.L., având sediul social în Cluj-Napoca, Str. Theodor Pallady nr 6, ap 3, Jud. Cluj, J12/5068/2017, CUI 38019370, în scopul asigurării unor servicii digitale de organizare a competiției în legătură cu înscrierea participanților, plata contribuțiilor, alocarea numerelor de participare, cronometrarea competiției prin cipuri RFID, publicarea rezultatelor competiției.

16.5 Datele cu caracter personal prelucrate de operator vor fi păstrate în istoricul competițiilor anterioare. Numele, prenumele, categoria de sex și vârstă a participanților vor fi publicate pe site-ul organizatorului pentru a da posibilitatea participanților să se raporteze la ele pentru palmaresul personal. Orice participant are dreptul să își exercite drepturile recunoscute de Capitolul III al Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

17. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

17.1. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați.

17.2. Fiecare concurent trebuie să își aducă propriul recipient din care să bea apă/ isotonic. NU vor exista PAHARE/RECIPIENTE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ la punctele de alimentare/hidratare de pe traseu.

Vă mulțumim!